Ontdek jouw ‘limiting beliefs’

Goal setting, een prominent thema bij succesliteratuur en coachingsprogramma’s, wordt vaak veel te oppervlakkig gebruikt. Door aan te geven dat Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs en Oprah Winfrey daar hun succes aan te danken hebben, worden mensen met honger naar succes gemotiveerd om ook een lijstje met doelen op te stellen. Er zijn echter vijf aspecten die vaak onderbelicht blijven:

1.     Geen magische truc

Doelen stellen is geen techniek, geen truc, geen magisch middel naar succes. Het stellen van doelen is een oefening in zelfbewustzijn en traint je om met focus, vastberadenheid en helderheid je leven vorm te geven. Net zoals een set met halters alleen spieren veroorzaakt, door het met regelmaat in afwisselende oefening toe te passen, zo werkt het stellen van doelen ook alleen als je er regelmatig, op verschillende manieren mee traint.

2.     Proces

Een tweede aspect dat essentieel is om te begrijpen, is dat de doelstellingen op papier niet zozeer bijdraagt tot succes, maar het proces dat nodig is om die doelstellingen helder te krijgen. De eerste keer dat iemand zijn doelstellingen opschrijft, zal het vrij algemeen zijn, vergelijkbaar met een verlanglijstje van een kind aan Sinterklaas. Maar hoe verder je zelfbewustzijn ontwikkeld wordt, hoe meer iemand echt weet welke doelen voor hem of haar waardevol genoeg zijn om zichzelf er volledig aan te committeren.

3.     Uitbreken

Het derde aspect is wellicht het belangrijkste, om te begrijpen waarom doelen stellen voor veel mensen een loze oefening blijkt te zijn. De uitdrukking, ‘when the vision is clear, reality will appear’, is wel degelijk waar; het enige probleem is dat het helder krijgen van de visie vaak de grootste worsteling voor een mens is. Hoeveel mensen kunnen nu echt heel helder aangeven, met volle overtuiging, dat ze weten waar ze voor leven, wat ze exact willen bereiken? Sommige mensen vinden alles leuk, een politieke carrière, iets in de TV wereld, ondernemerschap, verre reizen, investeren, liefdadigheidswerk, ontwikkelingshulp, alles spreekt ze aan. Om te ontdekken wat je echt wilt, is het essentieel om afscheid te nemen van de persoon die zich heeft gevormd door de verwachtingen van de omgeving. Bewust of onbewust conformeert een persoon zich al van heel jong aan de verwachtingen die er op hem of haar worden gelegd. Dat gebeurt natuurlijk door de ouders, maar ook door overige familie, door de setting waarin hij opgroeit (sportvereniging, kerk, vriendenkring, etc.), de berichten die je vanuit de media oppikt, de ontwikkeling die het schoolsysteem aanraadt en ga zo maar door. Het is niet voor niks dat veel super succesvolle mensen ergens braken met het verwachtingspatroon. Steve Jobs en Bill Gates braken hun opleiding af, Oprah Winfrey verliet de voetsporen van haar moeder en Arnold Swarzenegger verliet zijn land en achtergrond.

4.     Beperkende aannames

Het vierde aspect dat alleen bij de completere studies over het stellen van doelen wordt behandeld is dat ieder persoon zich tijdens zijn of haar leven niet alleen conformeert aan een verwachtingspatroon, maar ook bepaalde aannames accepteert die de ontwikkeling beperken. De kerk vertelt je dat rijkdom kwaadaardig is, je ouders vertellen je dat echt succes niet voor ons soort is weggelegd, school leerde je dat je niet bij de top van de klas hoorde, je eerste baan toonde aan dat de wereld niet op je zit te wachten, je beste vriend had als levenshouding dat alles altijd tegenzit, door afwijzing in je leven voelde je je altijd alsof je een bijrol speelt en langzaam leef je in de overtuiging dat echt succes niet voor jou, maar alleen voor anderen is weggelegd.

5.     Patronen

Veel mensen denken dat ze gezond functioneren omdat ze niet depressief of emotioneel labiel zijn. Echte patronen kunnen echter emotioneel al lang verwerkt zijn, terwijl ze nog wel in het denken zorgen voor beperkingen in ontplooiing. Als je ooit een ongeluk had op de snelweg, kun je dat helemaal verwerkt hebben en er geen traan meer om laten. Het kan zelfs zo zijn dat je er om kan lachen en dat al je verwondingen hersteld zijn en de verzekering boven verwachting uitkeerde. Maar als je kunt kiezen tussen een B-weg en een snelweg, kies je zonder daar heel bewust bij stil te staan, toch meestal voor de B-weg. Zo zijn er veel keuzes die je onbewust maakt, die je toch beperken ten opzichte van de mogelijkheden die er liggen.

Uitweg

Er is een simpele uitweg. Het gaat er om dat je leert objectief naar je eigen leven te kijken en de patronen vast te stellen die jou beschermen, maar ook beperken. Wij hebben een praktische methode ontwikkeld om je hier bij te helpen, mocht je dit proces willen versnellen. Maar de kern is dat als jij meent dat je het niet waard bent, je het ook niet kunt ontvangen. Zorg ervoor dat je jezelf voortdurend blijft openstellen voor de dingen waar je naar verlangt en de doelen die je graag wilt bereiken. Laat niets je beperken!

Woon live Boostclinic bij!