Onze werkwijze

Principes

DBB omarmt dezelfde principes die het aan ondernemers aanreikt, wat wij de principes van de nieuwe economie noemen. Deze economie rust op pijlers van vertrouwen, integriteit en zelfontplooiing. Met het geleidelijke verdwijnen van de sporen van scientific management, uitbuiting en op overtuigingskracht gebaseerde verkoop, zien we deze nieuwe principes steeds krachtiger doorbreken.

Verborgen verdienmodellen

In al onze diensten zit daarom geen verborgen motief. We delen geen geheime informatie en hanteren geen verborgen verdienmodellen. Ons werk is transparant en gericht op het bieden van maximale waarde aan zoveel mogelijk ondernemers.

Pijlers

Onze drie pijlers staan centraal:

  • Inspiratie en toerusting

  • Coaching, advies en expertise

  • Samen optrekken en synergie ontdekken

Hoewel bewezen systemen en stappen naar succes kunnen werken, leiden ze niet per se naar jouw unieke bestemming. Onze pijlers zijn niet gericht op de massa, maar zijn persoonlijk en op maat gemaakt voor ondernemers die echt resultaat willen zien. We kunnen ondernemers inspireren en instrueren, maar we willen vooral de principes van de nieuwe economie implementeren die leiden tot ondernemersvrijheid. Daarom staan we dicht bij de ondernemers, houden we het persoonlijk en streven we altijd naar jouw voordeel.

Echt succes

Voor ons betekent succes niet alleen groei in omzet en winst, maar vooral stappen zetten richting ondernemersvrijheid. We werken met drie eenvoudige ankers:

  • Sluit je ondernemerschap aan bij je persoonlijke ambities.

  • Bouw je bedrijf los van jezelf, zodat het niet afhankelijk is van jou als persoon.

  • Streef ernaar dat iedereen binnen je bedrijf in zijn of haar kracht functioneert, in plaats van dat iedereen hard moet werken (inclusief jijzelf).

Voor ons zijn groei in omzet, winst en marktaandeel vanzelfsprekende resultaten van succesvolle ondernemingen!

Goeroe

Dutch Business Boosters draait niet om een goeroe met alle wijsheid, maar om een team dat samenwerkt met dezelfde idealen. In dit team neemt iedereen zijn plek in en functioneert vanuit zijn of haar kracht.

Kennismaking

Je hebt niets te verliezen, dus maak snel kennis met ons. Gun jezelf het beste op het gebied van echt ondernemerschap!


Neem contact op