Kleinschalige Woon/Zorg - Projecten BV

Kleinschalige Woon/Zorg - Projecten BV
Grootte: >20 man personeel
Markt: Kleinschalige zorg
Missie: Professionaliseren met behoud van het hart voor mensen

Referentie:

Het Boosttraject heeft ons alle antwoorden gegeven waarvan we niet eens wisten dat we ze nodig hadden. Door de begeleiding tijdens de implementatie hebben we alles wat we tijdens het Boostcamp hebben ontdek ook kunnen realiseren in ons bedrijf.
Margreet van Turenhout Kleinschalige Woon/Zorg - Projecten BV

Situatieschets

In juli 2014 namen Teun en Margreet van Turenhout deel aan het driedaags Intensive Business Boostcamp. Hun bedrijf biedt kleinschalige zorg aan verstandelijk gehandicapten, ouderen met een geheugenstoornis aan voor moeders (met beperking) met kind. Het concept is uniek, warm, en gebruikt als kernwaarden onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding, veiligheid en respect. Het concept sloeg enorm aan, met als gevolg een enorme groei.

Het Boostcamp

Tijdens het Business Boostcamp werd al snel duidelijk dat de snelle groei ten koste ging van de beheersbaarheid. Om verdere groei mogelijk te maken was een stap nodig naar verdere volwassenheid van de organisatie.

In het Boostcamp kwamen de knelpunten van het bedrijf glashelder naar boven en werd een plan opgesteld om het bedrijf een metamorfose te laten ondergaan.

Het implementatietraject

Samen met het Dutch Business Boosters team hebben wij met man en macht gewerkt om het nieuwe concept uit te werken en te realiseren. De naam veranderde zelfs van Eagle Homes naar Family Homes, de website werd vernieuwd en de organisatiestructuur aangepast zodat er nog meer betrokkenheid van de teamleden mogelijk werd.

Resultaat

Het bedrijf is nu klaar voor explosieve groei. De ISO normering zal dit jaar worden afgerond, de verwijzende instanties hebben enthousiast gereageerd op de ontwikkelingen en met gepaste trots kunnen wij nu nog meer plekken aanbieden met een zorgconcept met warmte en kwaliteit, terwijl de zorg op andere plekken juist onder druk afneemt.

Exit

Belangrijk hierbij is dat ook de initiatiefnemers zicht hebben gekregen op een exit uit de operationele taken. Een rust die zij zeker verdiend hebben na al de tropenjaren die zij in dit prachtige bedrijf hebben geïnvesteerd. De vraag is alleen of zij ook echt gebruik gaan maken van die rust, of weer met iets nieuws gaan beginnen?

Bekijk onze events