Intensive Boosttraject

Het intensive Boost traject is de voor ondernemers die houden van gas geven! We zetten voor jou alleen onze top experts en top ondernemers in. Dit team omringt jou met alles wat nodig is om jou in zes maanden naar het door jouw gewenste doel te krijgen. Concreet houdt dit in dat wij elke maand een dagdeel nemen op locatie bij jou en daarnaast alles doen wat nodig is om de gestelde doelen te bereiken (denk aan online sessies met top ondernemers, experts of coaches). Dit doel omvat altijd verzelfstandiging van de onderneming, zodat jij als directeur/DGA je leven weer terug hebt!

Het intensive traject begint met een Bottleneck Boostsessie met GRIP-analyse. TIjdens deze sessie wordt het fundament wordt gelegd van de verzelfstandiging van je bedrijf. De knelpunten van de organisatie worden in kaart gebracht en een traject met concrete doelen en meetbare mijlpalen wordt uitgestippeld.

Business Model

Voorwaarde om deel te nemen aan dit traject is dat je via een van onze andere trajecten je Business Model hebt opgesteld. Dit kan met behulp van het Online Boosttraject of via organisaties die bij ons zijn aangesloten. 

Het unieke aanbod

Boosttraject

Waarde

Intake gesprek Knelpunten en groeipotentie van bedrijf in kaart met DBB-kernteam (minimaal 2 experts)

€ 1.800
6 keer maandelijks bedrijfsbezoekMet de persoonlijke doelstelling als basis wordt groei van omzet, winst, vrijheid en voldoening gerealiseerd door
- Grip op cijfers
- Leren sturen vanuit financieel management
- Monitoren uitvoer met KPI dashboard
- Implementeren procesmatige bedrijfsvoering
€ 3.720
Boostsessies Aan de hand van de behoefte worden 3 expert- of coachingssessies ingepland (dit kans zijn met een fiscalist, jurist, marketeer, investeerder of business coach) € 1.200
24/7 support van DBB-team Onze experts en top boosters zijn persoonlijk rechtstreeks voor jou toegankelijk om belangrijke en dringende zaken voor te leggen. PM
Totale waarde

€ 6.720
Jouw aanbod

ONZE GARANTIE

Wij zijn volledig toegewijd aan de doelstellingen die wij doelen bij het intakegesprek vaststellen! Ook als daar meer tijd of andere expert voor nodig is!

NB Een extra deelnemer aan het Boostcamp is slechts de verblijfkosten verschuldigd (€ 250).

Uniek tijdelijk aanbod,
nu € 6.000,00.
Of te betalen in 6 termijnen van € 1.100. (De termijnen dienen steeds vooraf aan de sessies betaald te zijn.)   Ik maak gebruik van het uniek aanbod!

Eerstvolgende events:

Bekijk alle events